Fundament Greenpipe 1Base (universal)

  • 4 550 kr

Greenpipe 1Base är ett universellt fundament för laddstolpar som är tillverkade av 100% återvunnen plast i Sverige.

Tillgänglig för leverans
Artikelnummer: 45
Leverantör: Greenpipe
Dela

Greenpipe 1Base är ett universellt fundament som är tillverkade av 100% återvunnen plast. Tack vare lockets unika design (fungerar som en adapter) kan man förankra alla nuvarande och framtida laddstationer i Greenpipe 1Base. Om man efter en tid skulle behöva byta ut sin laddstolpe mot en annan, måste man inte byta ut hela fundamentet,
utan endast locket. Utöka med laddplatser efterhand som behovet ökar, utan att behöva gräva igen! Genom att installera flera Greenpipe 1Base vid första grävningen, så är man förberedd för att utöka sin anläggning med fler laddplaster efterhand som behovet ökar. Det sparar in på både tid och pengar, eftersom man kan undvika framtida extra markarbeten etc. Allt som lämnas för en framtida laddstation är ett brunnslock och eventuella påkörningsskydd. Lockets design bidrar till ett universellt fundament för alla typer av laddstolpar och du kan för framtiden förbereda fler fundament tills då att behovet av fler stolpar ökar. 


Tekniska datablad - Klicka här!