Simplev re-used – Gör skillnad med cirkuläritet

I hjärtat av vår verksamhet ligger en stark övertygelse om att vi alla måste spela en roll i att skapa en mer hållbar och grönare framtid. Med Simplev re-used tar vi detta ansvar på allvar genom att erbjuda en innovativ lösning på ett växande problem: hur vi hanterar uttjänta laddboxar. Genom att återanvända och återförsälja laddboxar, bidrar vi inte bara till minskad miljöpåverkan, utan också till en mer tillgänglig och kostnadseffektiv laddinfrastruktur.

Varför Simplev re-used?

Cirkularitet på riktigt: Genom att välja Simplev re-used är ni med och stödjer en ekonomi där produkter och material används så länge som möjligt. Detta minskar behovet av nyproduktion, vilket i sin tur minskar den totala miljöpåverkan.

Ta ansvar: Att delta i vårt återanvändningsprogram är ett konkret sätt för ert företag att ta ansvar för er miljöpåverkan. Genom att skicka tillbaka uttjänta laddboxar till oss, bidrar ni aktivt till en minskad avfallsmängd och främjar en ansvarsfull användning av resurser.

Minska påverkan: Varje laddbox som återanvänds är ett steg mot en minskad miljöpåverkan. Genom att minska behovet av nyproduktion, minskar vi tillsammans utsläppen av växthusgaser och sparar värdefulla resurser.

Hur fungerar det?

  1. Återlämning: När ni uppgraderar eller bygger ut er anläggning och har laddboxar som inte längre behövs, skicka dem till oss. Vi ser till att de får ett nytt liv hos någon annan.

  2. Ersättning: För varje laddbox ni skickar till oss, får ni en ersättning. Detta är vår sätt att tacka er för att ni bidrar till en mer hållbar framtid.

  3. Återköp: Behöver ni komplettera en äldre anläggning med ytterligare laddboxar? Kontakta oss för att se vad vi har tillgängligt just nu. Vårt lager av återanvända laddboxar ger er en kostnadseffektiv lösning utan att kompromissa med kvaliteten.

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa er att göra en positiv miljöpåverkan. Vare sig ni vill skicka tillbaka uttjänta laddboxar eller är i behov av att komplettera er anläggning, är ni välkomna att kontakta oss på [email protected] för mer information.

Tillsammans kan vi göra skillnad. Välj Simplev re-used och bidra till en hållbar framtid.